.                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                             ..* שדה חובה