.                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                             ..
        שמירת אנרגיה אופטימלית                          בליעת זעזועים                                שיכוך זעזועים אחיד                                     גמישות                                        אנרגית  כדרור